Professional ta'limni raqamlashtrish laboratoryasi

  О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev rahbarli 2020-yil 6-avgust kuni о‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishining 62-sonli bayonining 26-bandida Oliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligi huzuridagi Professional ta'limni rivojlantirish institutida “Professional ta’limni raqamlashtirish laboratoriyasi”ni tashkil etish tо‘g‘risida kо‘rsatma berilgan.

  Laboratoriya Oliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2020-yil 5-oktabrdagi “Professional ta’limni raqamlashtirish laboratoriyasini tashkil etish tо‘g‘risida”gi 516-son qarori hamda Institutning 2020-yil 10-oktabrdagi 229-sonli buyrug‘iga asosan tashkil etilgan.

  Laboratoriyaning maqsadi – professional ta’limni raqamlashtirish, multimedia va elektron ta’lim resurslarini ishlab chiqadigan va amaliyotga joriy etadigan asosiy tuzilma hisoblanadi.

  Laboratoriyaning asosiy vazifalari:

 • professional ta’lim tizimi uchun о‘quv-metodik adabiyotlarining yangi avlodini ishlab chiqish va joriy etish;
 • kasb va mutaxassisliklar bо‘yicha video instruktor va 3D modellarni yaratish ishlarini tashkil etish;
 • virtual reallik (VR/AR) texnologiyalarini qо‘llagan holda virtual laboratoriyalarni tashkil qilish;
 • professional ta’lim muassasalarida о‘qitilayotgan kasb va mutaxassisliklar bо‘yicha elektron didaktik materiallar (plakat, chizma, taqdimot)ning yangi avlodini yaratish va joriy etish;
 • maxsus fanlar va о‘quv amaliyotlari yо‘riqli texnologik xaritalarni takomillashtirish ishlarini tashkil qilish;
 • maxsus fanlar va о‘quv amaliyotlari yо‘riqli texnologik xaritalarni takomillashtirish ishlarini tashkil qilish;
 • professional ta’lim muassasalarida elektron kutubxonalarni bosqichma-bosqich tashkil etishda va rivojlantirishda ishtirok etish;
 • professional ta’lim muassasalarida axborot-resurs markazlarining ma’lumotlar bazasiga elektron resurslar bilan ta’minlashda va ulardan foydalanish bо‘yicha uslubiy jihatdan amaliy yordam kо‘rsatish;
 • fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarning bajarilishida bevosita ishtirok etish.
 • Laboratoriya о‘ziga yuklangan asosiy vazifalarga muvofiq va ular ijrosini ta’minlash maqsadida quyidagi faoliyat turlarini amalga oshiradi:

 • professional ta’lim muassasalarini boshqarishni avtomatlashtirish, ularga metodik ta’minot sifatini oshirish, fanlar kesimida pedagoglar bazalarini shakllantirish va ular orasidan ekspert о‘qituvchilarni saralashga yо‘naltirilgan tizimlar ishlab chiqish;
 • professional ta’lim muassasalarida о‘quvchilarga bilim berishda foydalanish uchun ta’lim beradigan multimedia ilovalarini, audio, vizual va virtual ta’lim vositalarini ishlab chiqishini hamda ta’lim jarayoniga joriy etishini tashkil etadi;
 • elektron shakldagi о‘quv-metodik adabiyotlarning bazasini shakllantirish, tizimlashtirish va ta’lim platformalariga joylashtirish;
 • professional ta’limi tizimida videokonferensiya aloqalarni samarali yо‘lga qо‘yish orqali uzluksiz masofaviy metodik xizmatni tashkil etadi;
 • professional ta’lim muassasalarida ta’limga virtual reallik texnologiyalari, simmulyatorlar, videoinstruktorlarni joriy etadi;
 • professional ta’lim samaradorligini oshirishga yо‘naltirilgan ilg‘or xorijiy va milliy tajribalari, jumladan zamonaviy virtual о‘quv laboratoriyalarini yaratish, virtual-masofaviy о‘qitish texnologiyalari rivojlantirish tajribalarini о‘rganadi va amaliyotga joriy etadi;
 • laboratoriyada ishlangan innovatsion ishlanmalarga intellektual mulk huquqini tasdiqlovchi patentlar, mualliflik guvohnomalari yoki boshqa hujjatlarni olish ishlarini amalga oshiradi.