Hisobotlar

Pedagogik innovasiyalar, professional ta'lim boshqaruv hamda pedogogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish institutining 2022 yil hisoboti ma'lumot