E'lonlar

Raxmatullayeva Durdona Ravshanovnaning pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini hamda Roziqova Nazokat Alisher qizining pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi muhokamasi

2023 yil 26 may kuni soat 13:00 va 15:00 da Pedagogik innovatsiyalar, professional ta’lim boshqaruv hamda pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2019.Ped48.01 raqamli Ilmiy kengash qoshida Ilmiy seminarda quyidagi tadqiqotchilarning dissetatsiya ishlari muhokamasi bo‘lib o‘tadi:

Soat 13:00 da

1. Pedagogik innovatsiyalar, professional ta’lim boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi Raxmatullayeva Durdona Ravshanovnaning  13.00.05 – “Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi” ixtisosligi bo‘yicha “Professional ta’lim muassasalari o‘quvchilarida tadbirkorlik kompetensiyalarini takomillashtirish metodikasi” mavzusidagi pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan  dissertatsiyasi muhokamasi.

 

Ilmiy maslahatchi:                                p.f.d., prof.A.Xodjabayev

Taqrizchilar:                                          p.f.d., prof. R.Choriyev

                                                               p.f.d., prof. M.Xakimova  

                                                               p.f.d., prof. Sh.Mardanov

Soat 15:00 da

2. Pedagogik innovatsiyalar, professional ta’lim boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi Roziqova Nazokat Alisher qizining “Kasb-hunar maktablari o‘qituvchilarida shaxsiy sifatlarini rivojlantirish metodikasi” mavzusidagi pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi muhokamasi.

Ilmiy maslahatchi:                                p.f.d., prof.D.Sharipova

Taqrizchilar:                                          p.f.n., dotsent B.Nuriddinov

                                                               p.f.n., dotsent A.Avliyaqulov