Institut ta'lim platformalari

RАHBАR VА PEDАGOG KАDRLАRI MАLАKАSINI OSHIRISHNING SHАKLLАRI

Аsosiy ishdаn bo'shаgаn holdа

  • Oliy ta'lim muassasasi va institutda malaka oshirish;
  • 2+2 sxemasi bo`yicha;
  • 3+1 sxemasi bo`yicha.

Аsosiy ishdаn bo'shаgаn holdа

  • Oliy taʼlim muassasasida «Ustoz-shogird» uslubi
Oliy taʼlim muassasasida va tashkilotda ishlab chiqarish stajirovkasini o‘tash
Yakka tartibdagi reja bo‘yicha o‘qitish shaklida mustaqil taʼlim olish
A’zolar
Hududlar