Pedagoglar

Рахматуллаева Дурдона Равшановна

Рахматуллаева Дурдона Равшановна Таълим жараёнини ташкил этиш кафедраси

Хакимжонова Ҳамидахон Хакимжон қизи

Хакимжонова Ҳамидахон Хакимжон қизи Таълим жараёнини ташкил этиш кафедраси

Матчанов Жавланбек Юнусжонович

Матчанов Жавланбек Юнусжонович Персонални ривожлантириш кафедраси

Розиқова Назокат Алишер қизи

Розиқова Назокат Алишер қизи Персонални ривожлантириш кафедраси

Каримова Шахноза Камаловна

Каримова Шахноза Камаловна Персонални ривожлантириш кафедраси

Тошов Мухиддин Жўрабоевич

Тошов Мухиддин Жўрабоевич Персонални ривожлантириш кафедраси

Абтобхуджаева Хуснияхон Хамидуллаевна

Абтобхуджаева Хуснияхон Хамидуллаевна Инновацион таълим технологиялари кафедраси

Mirzaxmedova Shaxnoza Akbarovna

Mirzaxmedova Shaxnoza Akbarovna Innovatsion ta’lim texnologiyalari kafedrasi

Barcha huquqlar himoyalangan. © 2004-2021. Ushbu saytda chop etilgan materiallarning to'liq yoki qisman ishlatilishida va keltirilishida rasmiy sayt manzili ko'rsatilishi shart..