Institut tarxi

  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 iyuldagi “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4391-sonli qaroriga muvofiq tashkil etilgan bo‘lib O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi huzuridagi muassasa hisoblanadi.
  • Institut Kasb-hunar ta’limi tizimida innovatsion rivojlantirishni, rahbar va pedagog kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlashni amalga oshiruvchi davlat ta’lim muassasasidir.